Beboer- pårørenderåd

Beboer-pårørenderåd er et råd bestående af beboere fra Plejehjemmet, pårørende samt leder af Tingager plejehjem og en personale.

Beboer-pårørende Råd

Er et råd, hvor beboere, pårørende, personale og plejehjemslederen drøfter hverdagen på Tingager.

Beboer– pårørenderådets formål er:

• At være medvirkende til, at der skabes de bedst mulige rammer for samarbejdet mellem beboere, pårørende og personale.

• At følge og påvirke det daglige liv i og omkring Plejehjemmet

• At give beboerne mulighed for indflydelse på Tingager Plejehjems dagligdag og indhold.